PRINCE2®

Wat is PRINCE2®

PRINCE2® is een op processen gebaseerde projectmanagement methode die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een standaard voor projectmanagement bij zowel profit als non-profit organisaties.  Bij het ontstaan van de methode is onderzocht wat de succes- en faalcriteria zijn van projectmanagement.

Kenmerken van PRINCE2®:

– Omhelst betrokkenheid met de gebruikers.
– Helpt bij de interactie met de omgeving.
– Zorgt voor draagvlak van de belanghebbenden.
– Legt de focus op de rechtvaardiging van het project en de risico’s.
– Beschrijft het proces van het project van begin tot einde.
– Is een checklist voor de diverse communicatie-interfaces.
– Is een gestructureerde en logische wijze van het managen van een project.

Het doel van PRINCE2®   is het succesvol laten verlopen van een project. PRINCE2®   heeft een aantal spelregels ontwikkeld om dit doel te kunnen verwezenlijken. Succes van een project kan worden gemeten aan het op te leveren projectresultaat. PRINCE2®   gaat hierin echter verder; Niet alleen opleveren wat afgesproken is maar ook het creëren van draagvlak, focussen op verantwoording en risico’s en rekening houden met beïnvloedende factoren.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Cabinet Office
 

Cursusdata:

Uiteraard maken we graag een offerte voor een PRINCE2® training op maat voor je.
Je kunt echter ook inschrijven op één van de cursussen die we reeds hebben ingepland:
– PRINCE2® Foundation: nog niet ingepland
– PRINCE2® Practitioner: start 18 januari 2013

Voor verdere informatie: Mail ons!

 

Comments are closed.