Prince2 Reregistration

PRINCE2® Reregistration (NL)

Inzicht en vaardigheden voor succesvol managen van projecten

Deze 1-daagse training, onder accreditatie van APMG, richt zich op het snel opfrissen van de aanpak en de inzichten op het PRINCE2 Practitioner niveau. dat op zichzelf gericht is op het toepassen van de PRINCE2 methodiek in de praktijk. De training leidt snel op tot het Re-Registration examen PRINCE2 Practitioner.

Doelgroep

Vanaf 2009 Geregistreerde PRINCE2 Practitioners die binnen de geldigheidsperiode van 5 jaar hun registratie als ‘Registered PRINCE2 Practitioner’ willen behouden.

Doel 

De trainingsdag is geheel gericht op het opfrissen van de wijze van toepassen van de PRINCE2 methodiek in de praktijk. De training stelt de deelnemer in staat het Re-Registration PRINCE2 Practitioner examen met goed gevolg af te leggen.

Inhoud

  • De toepassing van de PRINCE2 principes in de praktijk
  • De toepassing van de PRINCE2 thema’s binnen de onderscheidenlijke processen
  • Casus met opgaven en uitwerkingen over de gehele levenscyclus van een project
  • Het toesnijden van de methodiek PRINCE2 op het project in zijn omgeving

 Opzet

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training een persoonlijke inlog tot de Webtrainer van onze ATO (Hedeman Consulting) ‘Overview PRINCE2 als voorbereiding op het Re-Registration exam’. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vooraf deze Webtrainer eenmalig doorlopen. Daarnaast ontvangt de deelnemer een leeswijzer voor het gericht bestuderen van de officiële PRINCE2 Manual.

Het eerste dagdeel bestaat uit een management overview van de belangrijkste Practitioner elementen. Het tweede dagdeel wordt gebruikt om aan de hand van een examencasus de examenaanpak te trainen en te oefenen met examenvragen.

Het is gebruikelijk dat het Re-Registration examen PRINCE2 Practitioner op een apart tijdstip wordt afgenomen. In overleg kan dit ook meteen aansluitend aan deze dag.

Trainingsmateriaal

De deelnemer ontvangt de PRINCE2 Reregistration syllabus© met sheets en een tweetal proefexamens inclusief uitwerking en antwoorden. Optioneel is de manual “Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2” versie 2009 omdat deze mogelijk nog in bezit is.

Examen

Het examen leidt tot hercertificering PRINCE2 Practitioner.

Het examen bestaat uit 3 vragen met elk 10 afzonderlijke vragen waarbij elke vraag een punt waard is. Voor Re-Registration is minimaal 17 (van de 30) punten nodig, oftewel bij 55% juiste antwoorden is men geslaagd en is de Re-Registration opnieuw voor 5 jaar veilig gesteld.

Het examen duurt in totaal (zonder additionele leestijd) 1 uur. Het is een open boek examen (alleen de PRINCE2 Manual).

 Studiebelasting

Verwachte studiebelasting: 10 uur naast het bijwonen van de training.

 Prijzen

De kosten voor deze training bedragen p.p. inclusief syllabus en catering € 260,- excl. BTW. Kosten voor het examen bedragen € 237- excl. BTW.

Optioneel PRINCE2 Manual 2009 €96,- excl. BTW.

Comments are closed.